אנשי זרוע הים,

בימים אלו, בהם רבה אי הוודאות ברחבי המדינה כולה, בהם עולה מפלס החרדות והחששות, בהם התנהלותנו אינה כתמול שלשום- נדרשים אנו, אנשי צבא הגנה לישראל, אנשי זרוע הים- להמשיך ולהבטיח את בטחונה של מדינת ישראל לאורך גבולותיה הימים.

מחויבות זו רבה שבעתיים בעת הזו- עת משבר, עת מצוקה וחירום.

המשבר הפוקד אותנו אינו משבר צבאי, האויב אינו מוכר, נתוני המודיעין אודותיו אינם נהירים, ודרכי הפעולה למיגורו המוחלט אינם בנמצא. זהו משבר רפואי, חברתי, תעסוקתי, כלכלי, רגשי – ברמה כלל עולמית, בעל השפעות מרחיקות לכת, במעגלים רבים, קרובים ורחוקים, וכפי הנראה לאורך זמן רב.

אנו נדרשים בעת הזו, ולאור אחריותנו הלאומית לשמירה על בטחונה של הארץ – למלא באורח מדוקדק אחר ההוראות, להקפיד הקפדה יתרה על מניעת הידבקות, להתחטא, להתנהל באורח היגייני אחראי כלפי עצמינו, כלפי הקרובים לנו, כלפי הסובבים אותנו. זו אחריות אישית רבה- והשלכותיה קריטיות ודרמטיות על המשך תפקודה המבצעי הרציף של זרוע הים.

זרוע הים מפעילה כלי מלחמה ייחודיים, ספינות וצוללות המאכלסים מספר רב של אנשי צוות, לכל אחד מהם ייחודיות והתמקצעות פרטנית, ועבודתם המשותפת מעניקה לכלי השיט את היכולת לפעול באופן מיטבי. אנו לא יכולים להתבסס על משרתי המילואים, ללוחמים שלנו בקו הראשון אין תחליף.

לפיכך מוטלת עלינו חובה עליונה- למנוע בכל מחיר הידבקות בכלי השיט המבצעיים שלנו.

בנוסף לכלי השיט, רבים המוצבים החיוניים לתפקוד המבצעי השוטף של הזרוע.

אנו נוקטים שורה ארוכה של פעולות, על מנת להמעיט ככל הניתן את החשיפה, את הסיכוי להידבקות, את האפשרות כי נאלץ לשלוח צוותים שלמים לבידוד.

בעת הזו אנו מתנהלים באורח שונה, מסגלים לעצמנו אורח חיים אחר, לומדים כל העת, בוחנים דרכינו, משפרים את שניתן.

אנו עושים זאת מתוך מחויבות רבה להמשך הפעלה מבצעית לכלל כוחותינו, תוך שמירה על ערכי יסוד האופייניים כל כך לזרוע הים, הנוגעים בעיקר ליחס בין אדם לחברו – דאגה לאחר, שמירה על הקשר האישי על אף הריחוק הגיאוגרפי, הידוק תחושת השייכות, חיזוק תחושת הערך העצמי של כל אחד ואחת ממשרתי הזרוע.

כולי תקווה כי יבואו ימים בהירים יותר, וכי האביב יביא עימו בשורות טובות לכולנו.

איחולי בריאות איתנה!